Ane er 20 år gammel og tar en bachelor i sosialt arbeid ved NTNU.
Tidligere har hun jobbet i hjemmetjenesten, og hun har over 3 års erfaring som barnevakt i private hjem, hvor hun kunne vise til meget gode referanser.smiley

Vi gleder oss til å kunne ta henne i bruk som barnevakt for www.barnevakthjelpen.no

“Jeg jobber i Barnevakthjelpen fordi jeg er glad i å omgås barn. Jeg studerer nå sosialt arbeid på NTNU, og denne jobben er derfor en fin mulighet for å få litt mer relevant arbeidserfaring.
Jeg har tidligere passet barna til flere familier gjennom tre år, noe jeg ser på som verdifull erfaring å ta med seg inn i denne jobben.

Som person vil jeg si at jeg er omsorgsfull, ansvarsfull, tålmodig og aktiv – egenskaper jeg mener er viktige når det kommer til arbeid med barn. Jeg gleder til å finne på mange ulike aktiviteter med barna!”
-Ane